Wat verstaat de AIVD onder het 'kwaadaardige-elite-narratief'?

De afgelopen jaren nam in de Nederlandse samenleving de kritiek op de overheid, wetenschap, journalistiek en rechtspraak toe. Anti-institutioneel extremisten zien in bepaalde ingrijpende gebeurtenissen een vooropgezet plan van een 'kwaadaardige elite' om Nederlanders bewust kwaad te doen.

De anti-institutioneel extremistische beweging beweert dat bij belangrijke instituties achter de schermen een 'kwaadaardige elite' aan de knoppen zit, die uit is op totale wereldcontrole. Deze 'elite' zou mensen willen onderdrukken, tot slaaf maken of zelfs vermoorden.

Er zijn aanhangers die de 'Great Reset' als blauwdruk zien voor hun overtuigingen. Dat is een voorstel van het World Economic Forum (WEF) om de wereldeconomie na de coronapandemie te resetten en opnieuw op te bouwen op een eerlijkere manier. 

Aanhangers zijn ook van mening dat 'de elite' de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne heeft verzonnen, om 'het volk' bang en gehoorzaam te maken en zo 'hun grote plan' te kunnen uitvoeren.

Het verhaal over de 'kwaadaardige elite' is een voorbeeld van wat de AIVD een narratief noemt: een verzameling boodschappen met een verklaring voor dingen die gebeuren in de wereld.

Meer weten over dit onderwerp?

Download de AIVD-publicatie: Anti-institutioneel extremisme in Nederland: een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde?

Of ga terug naar de overzichtspagina van dit aandachtsgebied: Extremisme.