Wat wordt bedoeld met democratische rechtsorde?

De AIVD spreekt regelmatig over ontwikkelingen die van invloed zijn op de 'democratische rechtsorde' van Nederland. Hiermee wordt gedoeld op een maatschappelijke orde die is gebaseerd op recht en democratie.

Vertrouwen, zowel tussen burgers en overheid als burgers onderling, is het fundament van de democratische rechtsorde. In de kern komt op het volgende neer:

  1. Een politiek systeem (democratische rechtsstaat), waarin de verhouding tussen overheid en burgers wordt georganiseerd.
  2. En als een wijze van samenleven (een open samenleving), waarin verhoudingen tussen burgers onderling worden georganiseerd.

De bescherming van de democratische rechtsorde is daardoor niet alleen een juridisch-institutioneel vraagstuk, maar ook een maatschappelijk-burgervraagstuk. Daarbij gaat het ook om de onderlinge wisselwerking tussen de rechtsstaat en de samenleving, waar media en wetenschap een belangrijke rol spelen.

Ga terug naar de overzichtspagina van dit aandachtsgebied: Extremisme.