Jaarverslagen

De AIVD publiceert ieder jaar voor 1 mei een verslag over de activiteiten in het jaar ervoor. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) schrijft dat voor. 

Inzicht in aandachtsgebieden

Met het jaarverslag verantwoorden wij ons in de openbaarheid naar de politiek en het publiek. De Wiv schrijft voor dat in het jaarverslag moet staan hoe wij onze taken hebben uitgevoerd. Terug te lezen moet zijn op welke aandachtsgebieden wij ons gericht hebben en op welke aandachtsgebieden wij ons in het lopende jaar richten. Dit laatste staat overigens ook in ons jaarplan dat kort voor 1 januari naar de Tweede Kamer gaat.

Een van de doelen van het jaarverslag is dat iedere burger kan weten wanneer hij of zij met zijn of haar activiteiten op aandacht van de AIVD kan rekenen.

Ook een geheime verantwoording

Omdat de Wiv niet toestaat dat wij al onze activiteiten tot in detail openbaar maken, verantwoorden wij ons verder vertrouwelijk aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, waarin de voorzitters van de grootste fracties uit de Tweede Kamer zitten. Dit gebeurt tussentijds, maar ook in een afsluitende geheime jaarrapportage.

Meer informatie

Klik hier om een overzicht te zien van alle AIVD-jaarverslagen.

Of ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.