Oefent de AIVD invloed uit op de samenstelling van het kabinet?

De AIVD wil en mag ook op geen enkele manier invloed hebben op het democratische proces in Nederland. Wij zijn dus niet betrokken bij het samenstellen van een kabinet en oefenen hier geen enkele invloed op uit.

Dreigingen onderzoeken

Wat wel een kerntaak is van de AIVD, is het naslaan van personen die bijvoorbeeld minister of burgermeester willen worden.