Screent de AIVD kandidaat-bewindslieden?

De formateur geeft tijdens kabinetsformaties aan verschillende organisaties, waaronder de AIVD, de opdracht de kandidaat-bewindslieden te screenen. Een AIVD-screening bestaat uit een naslag of een kandidaat-bewindslied voorkomt in onze informatiesystemen.

Formateur beslist

Wij rapporteren alleen aan de formateur of en zo ja, hoe vaak iemand voorkomt in onze systemen. De AIVD geeft daarbij dus géén advies over of kandidaat-bewindslieden wel of niet geschikt zijn voor de positie. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de formateur zelf.

Lees hoe de screening in zijn werk gaat.