Welke rol speelt de AIVD in het onderzoek naar kandidaat-bewindspersonen?

De AIVD heeft een rol bij de screening van kandidaat-ministers en staatssecretarissen. De AIVD doet daarvoor naslag in zijn eigen systemen.

Bij de screening van kandidaat-bewindspersonen vindt naast de naslag door de AIVD ook een onderzoek door de Belastingdienst en Justitie plaats.

Een naslag is iets anders dan een veiligheidsonderzoek.