Wat bedoelt de AIVD met metadata-analyse?

De communicatie tussen personen en/of organisaties bestaat uit twee elementen: metadata en inhoud. Metagegevens laten onder meer zien wie met wie contact heeft gehad, wanneer dat is gebeurd, welke applicatie is gebruikt en hoe lang het gesprek heeft geduurd. Bij de inhoud gaat het bijvoorbeeld om de tekst van een e-mail.

Analyseren van metagegevens

Het analyseren van metadata is nodig, omdat wij op deze manier onder meer netwerken van kwaadwillende personen en organisaties beter in kaart kunnen brengen.

Communicatie uit de analyse die relevant is voor ons onderzoek, mogen wij - alleen na toestemming van de minister en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) - verder analyseren op mogelijke dreigingen voor de nationale veiligheid.