Wat is de Joint Sigint Cyber Unit?

De Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) is een gezamenlijke eenheid van de AIVD en de MIVD. Ons werk bestaat vooral uit het verwerven van data en informatie. Deze verwerving kan zowel offensief als defensief zijn, maar altijd omdat inlichtingen nodig zijn in het belang van veiligheid van Nederland.

De AIVD hecht grote waarde aan het rechtmatig verkrijgen van informatie en het naleven van wettelijke normen en regels op het verzamelen en verwerken van deze gegevens.

Voor de offensieve verwerving, ook wel digitale spionage genoemd, hebben we hackers in dienst en proberen we data en informatie te verzamelen van landen, staten, instellingen en bedrijven die mogelijk een bedreiging vormen voor Nederland. Bij defensieve verwerving onderzoeken we juist waargenomen dreigingen tegen Nederland. Deze veelal technische data en informatie is complex. Het vereist dat we gedegen technische analyses maken en deze in een begrijpelijke, leesbare vorm aanbieden aan de inlichtingenteams.

Diverse specialisten

Bij de JSCU vind je mensen met verschillende achtergronden en expertises. Van hardcore programmeurs tot cryptografen, elektrotechnici en mensen met verstand van radiografie. Van de introvertere techies tot de meer communicatieve analisten die hun bevindingen goed moeten kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers. Vaak zijn ze hoogopgeleid, soms hebben ze meerdere studies afgebroken (en) of blijken ze gewoon ontzettend goed te zijn in dit werk.