Mr. Drs. H.P. van Weeren directeur bij de BVD

Mr. drs. H.P. van Weeren wordt per 1 september 1998 directeur bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De heer Van Weeren krijgt tot taak de inlichtingenfunctie buitenland van de BVD verder vorm te geven.

De heer Van Weeren is sinds 1992 Hoofddirecteur bij het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KabNA) te Den Haag.

Op 1 januari 1998 is KabNA onderdeel geworden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en per 1 juli 1998 tezamen met de stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale aangelegenheden (CZWI) omgevormd tot het directoraat-generaal Constitutionele Zaken & Koninkrijksrelaties (DGCZ&K).