Scherper toezicht op islamitische basisscholen

Bij een ruime meerderheid van de door de Nederlandse overheid gefinancierde islamitische onderwijsinstellingen doen zich nauwelijks problemen voor in verband met democratische rechtsorde. Naar aanleiding van signalen van de BVD gaat de inspectie de leermiddelen van godsdienstonderwijs op islamitische basisscholen systematisch analyseren.

Hierbij zal samengewerkt worden met FORUM, het instituut voor multiculturele ontwikkeling en met mensen uit de kring van het islamitisch onderwijs. Indien er bij de inspectie ernstige vermoedens rijzen dat er in het godsdienstonderwijs op islamitische scholen strafbare feiten gepleegd worden, zal de inspectie dit melden bij het Openbaar Ministerie. Ook zal de inspectie het leerstofaanbod en het pedagogisch handelen van de docenten onderwijs is allochtone levende talen (OALT) dat buitenschools wordt gegeven onder de loep nemen. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) zal de ontwikkelingen binnen het islamitisch onderwijs in relatie tot de democratische rechtsorde blijven volgen.

Dit schrijft minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid en staatssecretaris Adelmund van Onderwijs, in een begeleidende brief bij het rapport De democratische rechtsorde en islamitisch onderwijs aan de Tweede Kamer. In het rapport staan de conclusies van een verkennend onderzoek dat de BVD heeft uitgevoerd naar zaken rond islamitisch onderwijs die schadelijk kunnen zijn voor de democratische rechtsorde.

Aanleiding voor het onderzoek was ondermeer de aanhoudende berichtgeving in de media over ontwikkelingen in het islamitisch onderwijs die haaks staan op de in Nederland gehanteerde principes van tolerantie en non-discriminatie. Kranten en televisie maakten verder melding van buitenlandse organisaties die invloed probeerden te verwerven in het islamitisch basisonderwijs. Het rapport is van belang voor bestuurders en docenten en voor de ouders van leerlingen van de islamitische scholen om in eigen kring van gedachten te kunnen wisselen over de kwaliteit van hun school overeenkomstig de doelstellingen van het Nederlandse onderwijs.

Ten aanzien van een aantal scholen zijn wel zorgwekkende aspecten gesignaleerd. Zo hebben verschillende buitenlandse nationaal - of religieus -politieke organisaties invloed op islamitische basisscholen. De BVD stelt wel dat deze invloed niet moet worden overschat. Ruim eenvijfde van de islamitische basisscholen ontvangt in enige mate financiƫle steun van de radicaal-islamitische organisatie Al Waqf al Islami en/of heeft leden in het schoolbestuur die banden hebben met radicaal-islamitische organisaties. Verder zijn er binnen het godsdienstonderwijs en het onderwijs in allochtone levende talen docenten actief met een radicaal-islamitische grondslag, die gekant zijn tegen de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving.

Zie ook