Terrorisme

Terroristen proberen door het plegen van aanslagen of het ermee dreigen angst te zaaien en daarmee de maatschappij te ontwrichten. Op die manier willen zij hun ideologische overtuigingen opdringen en de besluitvorming beïnvloeden.

Terrorisme in het kort

Wat Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
Wie

Personen en organisaties die vanuit bepaalde ideologische overtuigingen bereid zijn om ernstig geweld te plegen.

Taak van de AIVD

Wij reduceren risico's voor de nationale veiligheid, onder andere door het voorkomen van aanslagen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat partners tijdig kunnen beschikken over een actueel, accuraat en betrouwbaar beeld van terroristische dreiging, om zelf op basis daarvan te kunnen handelen.

Wat doet de AIVD?

De laatste jaren is vooral terrorisme vanuit jihadistische overtuiging onderwerp van onderzoek voor de AIVD. Terrorisme is er echter in vele vormen en vanuit vele overtuigingen.

Wij zorgen er door eigen onderzoek en een internationale informatiepositie voor, dat samenwerkingspartners zoals het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tijdig beschikken over een actueel, accuraat en betrouwbaar beeld van de terroristische dreiging.

Hiermee kunnen zij adequate (beleids)maatregelen treffen.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.