Binnen het terrorisme richt de aandacht van de AIVD zich vooral op het jihadistisch terrorisme.

Terrorisme in het kort

Wat Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
Wie

Extremistische moslims die geweld propageren tegen ‘vijanden van de islam': jihadistisch terroristen, al dan niet aangestuurd of gemotiveerd door bijvoorbeeld Al Qaida, Islamitsche Staat in Irak en al-Sham, Ha'yat Tahrir al-Sham (HTS) (voorheen: Tahrir al-Sham), Boko Haram en Al Shabaab.

Waarom

Voor maatschappelijke en politieke veranderingen die overeenstemmen met hun radicaal-religieuze (jihadistische) overtuigingen.

Taak van de AIVD

Wij reduceren risico's voor de nationale veiligheid, onder andere door het voorkomen van aanslagen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat partners tijdig kunnen beschikken over een actueel, accuraat en betrouwbaar beeld van terroristische dreiging, om zelf op basis daarvan te kunnen handelen.

Wat doet de AIVD?

De laatste jaren is vooral terrorisme vanuit jihadistische overtuiging onderwerp van onderzoek voor de AIVD. Terrorisme is er echter in vele vormen en vanuit vele overtuigingen.

Wij zorgen er door eigen onderzoek en een internationale informatiepositie voor, dat samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tijdig beschikken over een actueel, accuraat en betrouwbaar beeld van de terroristische dreiging. Hiermee kunnen zij adequate (beleids)maatregelen treffen.