Uitreizigers en terugkeerders

De jihadistische dreiging voor Nederland is onder meer afkomstig van personen die zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Bij terugkeer kunnen zij hier een veiligheidsrisico vormen.

De AIVD heeft onderkend dat er sinds 2012 vanuit Nederland circa 300 personen met jihadistische intenties zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw.

Het leeuwendeel sloot zich aan bij ISIS, een klein deel bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrië.

De cijfers zijn per categorie afgerond op vijftallen. Hierdoor komt de som van de afzonderlijke getallen in de grafieken mogelijk niet altijd overeen met het totaal.

De cijfers op deze pagina worden elke maand met terugwerkende kracht geüpdatet en weerspiegelen op dit moment de stand van zaken op 30 juni 2024.

Terugkeerders

Het merendeel van de volwassen terugkeerders is weer terug in Nederland. De meeste uitreizigers kwamen terug in de periode 2013-2014.

Een deel van de terugkeerders, onder wie ook veel kinderen, keerde in de afgelopen vijf jaar terug naar een ander land. In veel gevallen gaat het om een land waarvan zij ook de nationaliteit hebben, zoals Turkije.

Na (buitenlandse) repatriëring van vrouwen en kinderen uit Syrisch-Koerdische opvangkampen is een aantal kinderen van Nederlandse vaders met hun moeder teruggekeerd naar het land van haar herkomst.

Volwassen en minderjarige terugkeerders

Volwassen en minderjarige terugkeerders
Volwassenen (18 jaar en ouder)Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
Teruggekeerd naar Nederland9085
Teruggekeerd naar een ander land1550
Brontabel als csv (143 bytes)

Uitreizigers (nog in de regio)

Circa 100 Nederlandse uitreizigers zijn nog in Syrië, Irak of Turkije. Ongeveer een derde van hen verblijft in Syrisch-Koerdische kampen al-Roj of al-Hawl (de vrouwen) of in diverse detentiecentra in Noordoost-Syrië (de  mannen). 

Daarnaast verblijven in de regio nog ongeveer 150 minderjarigen met een Nederlandse link. Dit betekent dat zij ten minste één ouder hebben met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond.

Het gaat vooral om twee groepen: een groep kinderen die met hun moeder in een Syrisch-Koerdisch opvangkamp verblijft en een groep kinderen die zich met de ouder(s) in Noordwest-Syrië bevindt.

Volwassen en minderjarige uitreizigers in de regio

Volwassen en minderjarige uitreizigers in de regio
Volwassenen (18 jaar en ouder)Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
In Syrisch-Koerdisch opvangkamp of detentie2025
Bij jihadistische groeperingen in Noordwest-Syrie2575
Mogelijk elders in Syrie2040
Verblijvend in Turkije1020
Brontabel als csv (238 bytes)

Overleden uitreizigers

Sinds 2012 zijn er in Syrië en Irak circa 100 volwassen Nederlandse uitreizigers overleden.

Ook stierven in deze regio al ongeveer 25 minderjarigen met een Nederlandse link door oorlogsgeweld, ziekte en/of onvoldoende medische zorg. 

Overleden

Overleden
Volwassenen (18 jaar en ouder)Minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
Overleden11530
Brontabel als csv (86 bytes)

Ga terug naar Dreiging voor Nederland.