Jihadistische dreiging tegen Nederland

De grootste terroristische dreiging tegen Nederland komt voort uit de internationale jihadistische beweging. Mensen die deel uitmaken van deze beweging, zijn aanhangers van het mondiaal jihadi-salafisme: het jihadisme. 

Jihadisme

Het jihadisme is een militante, extremistische en revolutionaire ideologische stroming die zich beroept op de islam.

Volgens aanhangers, ook wel jihadisten genoemd, zijn de meeste regimes in landen waar moslims de meerderheid vormen zijn 'afvallig'.

In hun ogen zijn dit geen legitieme islamitische regimes (meer). Zij vinden dat de islam wordt bedreigd door (een combinatie van) deze afvallige regimes en westerse landen. 

Beide zien jihadisten als vijand van de islam en zij vinden het dan ook noodzakelijk om tegen deze vijanden te strijden.

Jihadisten beschouwen het wereldwijd plegen van terroristische aanslagen als een legitieme vorm van geweld

Het wereldwijd plegen van terroristische aanslagen is volgens jihadisten een legitieme vorm van geweld.

De jihadistische beweging bestaat uit bekende organisaties als Al Qaida en ISIS en aan hen gelieerde groeperingen, maar ook uit netwerken en individuele aanhangers over de hele wereld. 

Dreiging

Aanhangers vormen jihadistische netwerken in verschillende landen.

Zo is er een jihadistische beweging in Nederland, maar ook in verschillende Europese landen om ons heen. Het kan daarbij gaan om vrij lokale netwerken van aanhangers, maar er zijn ook transnationale netwerken, zowel fysiek of alleen online.

De terroristische dreiging vanuit het jihadisme kent dan ook verschillende vormen:

  • Een aanslagcel, al dan niet bestaande uit personen van buiten Nederland, kan worden aangestuurd door Al Qaida of ISIS. 
  • Een netwerk of individu in Nederland kan geïnspireerd raken door oproepen van Al Qaida of ISIS en hier een aanslag voorbereiden. 
  • Geïnspireerde aanhangers uit de jihadistische bewegingen in omringende landen (of daarbuiten) kunnen besluiten om in Nederland een aanslag te plegen. 
  • Daarnaast kunnen Nederlandse belangen in het buitenland worden aangevallen door jihadisten aldaar.

De terroristische dreiging die van het jihadisme uitgaat bestaat dus uit een wisselwerking tussen prominente organisaties zoals ISIS en Al Qaida, lokale en transnationale netwerken en individuele aanhangers.

Ga terug naar Terrorisme.