Tegoeden Al-Aqsa bevroren na onderzoek AIVD

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft alle middelen van de Stichting Al-Aqsa in Nederland bevroren. Ook is het verboden om de stichting nog langer financieel te ondersteunen. Tot deze maatregel is overgegaan, nadat de AIVD zijn bevindingen uit een recent onderzoek naar de stichting aan het ministerie overdroeg.

De Nederlandse stichting Al-Aqsa, volgens eigen omschrijving een Nederlands/Palestijnse hulporganisatie met een humanitaire missie, zamelt geld in ten behoeve van de Palestijnse organisatie Hamas. Uit onderzoek naar de financiële stromen uitgaande van de Nederlandse stichting Al-Aqsa is gebleken dat Hamas een organisatie is met sociale en terroristische elementen. Er is aangetoond dat gelden van de Nederlandse stichting bij aan Hamas gerelateerde organisaties terecht zijn gekomen die terroristische activiteiten ondersteunen dan wel ontplooien. In Duitsland is de stichting verboden.

De regeling, die op 9 april 2003 is ingegaan, staat in de sanctieregeling terrorisme 2003, die op 7 april 2003 is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling geeft uitvoering aan Resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van 29 september 2001. Zij is gebaseerd op artikel 2, tweede lid, van de Sanctiewet 1977. In Resolutie 1373 is onder andere vastgelegd dat alle staten moeten overgaan tot het bevriezen van tegoeden en andere financiële of economische middelen van personen die terroristische daden plegen, of pogen te plegen dan wel daaraan deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. Tevens moeten de lidstaten maatregelen nemen om te verbieden dat financiële of economische middelen aan die personen ter beschikking worden gesteld of dat aan hen financiële of andere verwante diensten worden verleend.