AIVD brengt vernieuwd Handboek Integriteitsonderzoek uit

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) brengt vandaag het Handboek Integriteitsonderzoek uit. Dit handboek is een herziening van de in 1996 uitgebrachte handleiding Een beetje integer kan niet.

De ervaringen die overheden in het verleden hebben opgedaan met de toepassing van de uitgave uit 1996 hebben ten grondslag gelegen aan het vernieuwde handboek. Bovendien zijn nieuwe ontwikkelingen en inzichten op dit terrein in het handboek verwerkt.

Het handboek is een preventief instrument en als zodanig gericht op het voorkomen van niet-integer handelen in de toekomst. Het betreft een onderzoeksmethodiek aan de hand waarvan (overheids)organisaties zelfstandig onderzoek kunnen doen naar kwetsbaarheden op het gebied van integriteit.

Het gaat hierbij om het in kaart brengen van kwetsbaarheden die aanleiding zouden kunnen geven tot frauduleuze of andere niet-integere handelingen. Hierbij kan gedacht worden aan kwetsbare handelingen rondom vergunningen, declaraties en de inkoop van goederen enerzijds en organisatorische kwetsbaarheden zoals het aannemen van nieuwe medewerkers en de omgang met relatiegeschenken en nevenfuncties anderzijds.

Het Handboek Integriteitsonderzoek wordt naar alle ministeries, provincies en gemeenten gestuurd. Overige belangstellenden kunnen, tegen betaling, een exemplaar bij de AIVD bestellen. Het handboek bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft algemene informatie over het onderzoek. Deel twee bevat de onderzoeksmethodiek en is gekoppeld aan deel drie waarin de instrumenten zijn opgenomen. Bij het handboek is een interactieve CD-rom gevoegd.