Rechtbank volgt AIVD over stichting Al Aqsa

De rechter te Den Haag heeft vandaag vonnis gewezen in het kort geding van de stichting Al Aqsa tegen de Staat der Nederlanden over het bevriezen van de tegoeden van Al Aqsa.

De rechter had inzage gekregen in het rapport van de AIVD dat ten grondslag ligt aan de beslissing om de tegoeden te bevriezen.

De rechter komt tot het oordeel dat "de bevindingen van de AIVD voldoende draagvlak bieden voor de conclusie dat de gelden die Al Aqsa in Nederland heeft ingezameld ten goede zijn gekomen aan organisaties die zijn gelieerd aan de (Palestijnse) islamitische beweging Hamas en voorts ook de conclusie kunnen rechtvaardigen dat meerdere van die (aan Hamas gerelateerde) organisaties geld ter beschikking stellen ten behoeve van het plegen respectievelijk faciliteren van terroristische activiteiten door Hamas."

De uitspraak van de rechtbank Den Haag van 3 juni 2003.