AIVD signaleert nieuwe fase in ontwikkeling islamitisch radicalisme

Het moslimradicalisme is een nieuwe fase ingegaan. Deze fase, die de AIVD islamitisch neoradicalisme noemt, kenmerkt zich door een grotere professionele en strategische aansturing. De AIVD neemt waar dat de aanhang van het moslimradicalisme in deze nieuwe fase toeneemt.

De AIVD schrijft dit in een zojuist verschenen rapport getiteld: Radicale dawa in verandering, de opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

De AIVD constateert in het rapport dat het aanbreken van de nieuwe fase van islamitisch neoradicalisme samenhangt met de groei van een stroming binnen de radicale islam, die de ‘radicale dawa’ wordt genoemd. In Nederland manifesteert deze stroming zich vooral in het politieke salafisme. De AIVD constateert dat de radicale dawa in Nederland en West-Europa steeds verder professionaliseert.

Ondanks het niet-gewelddadige karakter van de radicale dawa, is deze stroming zeer onverdraagzaam en antidemocratisch. Zo streven aanhangers van de radicale dawa naar een verregaande vorm van isolement, gecombineerd met intolerantie ten aanzien van andersdenkenden.

De AIVD benadrukt dat de groep die bereikt wordt door de radicale dawa, groeit. De AIVD stelt dat de problematiek van het huidige moslimradicalisme niet mag worden overschat, net zo min als onderschat.

De AIVD pleit voor een gerichte benadering op maat en schetst in zijn rapport hiervoor de randvoorwaarden. Het ‘Actieplan polarisatie en radicalisering’ dat onlangs naar de Tweede Kamer is gezonden, bevat al voor een belangrijk gedeelte de antwoorden die de overheid kan geven ter preventie van radicalisering.

Met dit rapport continueert de AIVD zijn reeks van openbare publicaties en eerdere alerteringen over de radicale islam.