NCSC-factsheet over doelgerichte cyberaanvallen

Digitale aanvallen behoren tegenwoordig tot de grootste dreigingen waar Nederland mee te maken heeft. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft vanuit zijn rol als informatieknooppunt en expertisecentrum op zijn website een factsheet gepubliceerd over doelgerichte aanvallen. De AIVD is een van de partijen die bij de bestrijding van dit soort aanvallen een belangrijke rol heeft.

De factsheet 'De aanhouder wint' geeft inzicht in doelgerichte aanvallen op Nederlandse organisaties en praktische adviezen hoe deze voorkomen kunnen worden. Dit soort aanvallen worden APT genoemd, Advanced Persistent Threats. De factsheet is in samenwerking met de AIVD en met medewerking van ISAC's tot stand gekomen. ISAC staat voor Information Sharing and Analysis Centre, een informatieknooppunt van verschillende organisaties.

De AIVD levert met zijn kennis en mogelijkheden een belangrijke bijdrage aan de cyber security in ons land. Dankzij onder andere de toepassing van bijzondere bevoegdheden en een groot internationaal netwerk, kan de AIVD complexe digitale aanvallen onderkennen die de nationale veiligheid raken.

Het NCSC heeft eerder al de factsheets 'Continuïteit van de onlinediensten' en 'Verlos me van een botnet' uitgebracht. Al deze factsheets worden regelmatig vernieuwd met informatie en de ervaringen rond de laatste dreigingen. Om de eigen organisatie zo goed als mogelijk te beschermen tegen dergelijke aanvallen geeft het NCSC een aantal adviezen, die organisaties kunnen nemen ter voorbereiding op en als bescherming tegen aanvallen.

Deze factsheets worden via de website van NCSC gepubliceerd. Op de site worden tevens regelmatig beveiligingsadviezen gepubliceerd naar aanleiding van software-kwetsbaarheden of geconstateerde dreigingen. Met deze informatie geeft het NCSC organisaties inzicht in de verschillende digitale dreigingen en wat zij er tegen kunnen doen om het risico te beperken.