De wereld om ons heen verandert in snel tempo en is complexer en onvoorspelbaarder geworden. Internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en alles en iedereen is 'connected'.  Dat brengt nieuwe kansen, maar ook dreigingen met zich mee. Digitale veiligheid, cyber security, is essentieel voor het functioneren van onze maatschappij.

De AIVD ziet de digitale aanvallen als een van de grootste dreigingen waar Nederland op dit moment mee te maken heeft. Hoogwaardige digitale aanvallen met als oogmerk spionage, beïnvloeding, sabotage of terrorisme vormen een omvangrijke en toenemende bedreiging voor de integriteit en de vertrouwelijkheid van de Nederlandse overheid.

Nederlandse overheidsinstellingen zijn doelwit van omvangrijke en hardnekkige digitale aanvallen. Deze aanvallen hebben spionage, beïnvloeding, sabotage of terrorisme als oogmerk. Zij vormen een omvangrijke en toenemende bedreiging voor de integriteit en de vertrouwelijkheid van de Nederlandse overheid. Ook digitale (spionage)aanvallen met een economisch motief zijn een bron van zorg. Dergelijke aanvallen vormen een bedreiging voor ons economisch verdienvermogen en het ongehinderd functioneren van het publieke leven en de vitale sectoren.

De rol van de AIVD

De AIVD richt zich in eerste instantie op de Nederlandse overheid en andere belangendragers, zoals vitale bedrijven, om die tijdig en gericht te informeren over de dreiging en risico’s en ze handelingsperspectief te geven. Dit doet de AIVD om de weerstand tegen digitale aanvallen te verhogen en digitale schade te beperken of te voorkomen.

De AIVD onderzoekt complexe digitale aanvallen die de nationale veiligheid kunnen schaden. Het gaat hier voornamelijk over cyberspionage en -sabotage door staten, cyberterrorisme en cyberextremisme.

In tweede instantie ondersteunt de AIVD de rijksoverheid op het gebied van informatiebeveiliging. Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) geeft beveiligingsadviezen om de weerstand tegen cybersecurity-inbreuken te verhogen en gerubriceerde informatie te beschermen. Daarnaast evalueert het NBV beveiligingsproducten voor het beveiligen van staatsgeheime en gevoelige informatie.