Ongewenste buitenlandse inmenging

Spionage en ongewenste beïnvloeding van een ander land liggen dicht bij elkaar. Waar spionage zich richt op het inwinnen van informatie, proberen andere landen zich soms ook actief, maar in het geheim, te bemoeien met de gang van zaken in Nederland. In dit soort gevallen spreken we van 'ongewenste buitenlandse inmenging'.

Dissidenten en diaspora

Die bemoeienis kan gericht zijn tegen (voormalige) burgers van een ander land die naar Nederland zijn gekomen (diaspora). Een land kan bijvoorbeeld tot doel hebben een groep dissidenten de mond te snoeren of invloed te krijgen, of houden, op zijn (ex-)landgenoten in Nederland.

Ook kan een land via de diaspora pogingen ondernemen de beeldvorming over het land in het Nederlandse publieke debat te veranderen, of aan te passen in het voordeel van het desbetreffende land.

Sommige landen willen critici van het regime in het land van herkomst onder druk zetten en proberen ook de gemeenschap druk op hen te laten uitoefenen. Veel leden van de diaspora hebben familie of bezit in hun land van herkomst – iets wat tegen hen kan worden gebruikt.

Dit soort activiteiten is onwenselijk: het politieke, economische en maatschappelijke systeem wordt op deze manier ondermijnd.

Sabotage

Ongewenste inmenging kan zich ook uiten in sabotage. In een poging invloed te vergaren kan een ander land zich bijvoorbeeld nestelen in vitale infrastructuur. Daarmee heeft dat land een belangrijk pressiemiddel in handen.

Omdat steeds meer systemen met elkaar en het internet verbonden zijn, worden sabotageacties vaak op digitale wijze uitgevoerd.

Heimelijke beïnvloeding

Als landen proberen het Nederlandse politieke en sociale systeem onopgemerkt te beïnvloeden, spreken we van heimelijke beïnvloeding.

Een land kan bijvoorbeeld proberen het publieke debat te beïnvloeden door tegenstellingen in de maatschappij verder aan te wakkeren. Daarnaast proberen sommige landen heimelijk aan politieke invloed te winnen of westerse samenwerkingsverbanden zoals de EU en NAVO uiteen te drijven.

Een ander doel van statelijke actoren is het naar eigen voordeel keren van buitenlandse beeld- en besluitvorming over zichzelf of kwesties die zij belangrijk vinden.

Pogingen kunnen zowel online als fysiek plaatsvinden, via (social) media, via diasporagemeenschappen of de politiek.

Misbruik van infrastructuur

Een bijzondere manier van ongewenste buitenlandse inmenging is als staten misbruik maken van de Nederlandse ICT-infrastructuur. 

Wij zien dat landen aanvallen plegen die via de goed ontwikkelde infrastructuur van ons land lopen. Hierdoor wordt ons land ongewild betrokken bij de verspreiding van digitale aanvallen die een inbreuk vormen op de economische, militaire en politieke belangen van bondgenoten.

Dit kan de reputatie van Nederland schaden als er niets aan wordt gedaan. Als uit onderzoek blijkt dat dit gebeurt, brengt Nederland - waar nodig en wenselijk - slachtoffers op de hoogte en worden servers offline gehaald.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.