Buitenlandse inlichtingendiensten en overheden proberen in Nederland geheime informatie in handen te krijgen. Het gaat dan om zowel politieke, militaire, wetenschappelijke als economische informatie. De AIVD zet zich in om onze informatie te beschermen, door spionage-aanvallen in kaart te brengen en bloot te leggen.

De AIVD zet zelf ook inlichtingenmiddelen en -mensen in om dreigingen tijdig te onderkennen. Zo mogen wij onder andere mensen volgen en observeren, inzetten om gegevens te verzamelen en een (cover) bedrijf oprichten om bepaalde operaties te steunen, in binnen- en buitenland.

Uit onderzoek van de AIVD blijkt dat mensen in Nederland zich niet erg bewust zijn van spionagerisico's. Zij realiseren zich vaak onvoldoende dat ook in Nederland waardevolle informatie aanwezig is waarover buitenlandse inlichtingendiensten graag zouden beschikken.

Daarnaast is men zich vaak niet bewust dat informatie kan worden gebruikt om politieke- en maatschappelijke processen te manipuleren. Door gevoelige documenten over personen of groepen in de openbaarheid te brengen of te delen met individuen die hier hun politiek of maatschappelijk gewin mee kunnen behalen.

Spionage in het kort
 Wat

Spionage is bijna onzichtbaar. Daarmee is echter niet gezegd dat het er niet is. Het komt nog vaak voor, ook ook vanuit landen waarvan u dat misschien niet verwacht.

 Wie

Buitenlandse inlichtingendiensten spioneren bij de Nederlandse overheid, wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven om geheime informatie te verzamelen. Dit gaat om informatie op politiek, militair, technisch-wetenschappelijk en economisch gebied.

Taak van de AIVD

De AIVD onderkent inlichtingenactiviteiten, helpt deze te beëindigen en het veiligheidsbewustzijn in Nederland te verhogen. De AIVD zet ook zelf mensen en middelen in om dreiging voor Nederland tijdig te onderkennen.