Als andere landen op heimelijke wijze proberen informatie te verzamelen in en over ons land, dan spreken we van spionage. Landen doen ook pogingen om de publieke opinie te beïnvloeden. Zodra dit verder gaat dan het normale politieke en diplomatieke lobbywerk, omdat een land in het geheim te werk gaat, hebben we het over heimelijke beïnvloeding.

Digitaal én klassiek

Spionage kan tot doel hebben om belangrijke politieke inlichtingen, zoals informatie over standpunten van de regering, te vergaren, maar ook om bedrijfsgeheimen. Deze vormen van spionage vormen een dreiging voor de nationale veiligheid en de belangen van Nederland.

Steeds vaker vinden spionage en beïnvloeding digitaal plaats, maar ook de 'klassieke' manier - door mensen in te zetten - wordt nog altijd gehanteerd. Vaak spelen inlichtingendiensten hierbij een rol.

Nederland aantrekkelijk voor spionage

Nederland is een van de meest ontwikkelde en innovatieve landen ter wereld en daarom een aantrekkelijk doelwit. Andere landen zijn geïnteresseerd in politieke, militaire, wetenschappelijke en economische informatie. Iedereen die specfieke of specialistische kennis bezit, kan doelwit van spionage zijn. Niet iedereen is zich daarvan bewust.

Heimelijke beïnvloeding vindt vaak plaats in een schemergebied van diplomatie en lobby- en inlichtingenwerk. Niet alleen proberen landen op politiek of zakelijk gebied invloed uit te oefenen, ook op het gebied van media en cultuur willen andere landen hun invloed te laten gelden. Het effect daarvan is moeilijk te meten.

AIVD spioneert zelf ook

Wij zetten zelf ook inlichtingenmiddelen en -mensen in om dreigingen (vanuit andere landen) tijdig te onderkennen. Zo mogen wij onder andere mensen volgen en observeren, personen inzetten om gegevens te verzamelen en een (cover) bedrijf oprichten om bepaalde operaties te steunen, in binnen- en buitenland.

Spionage in het kort
 Wat

Spionage is bijna onzichtbaar. Daarmee is echter niet gezegd dat het er niet is. Het komt nog vaak voor, ook ook vanuit landen waarvan u dat misschien niet verwacht.

 Wie

Buitenlandse inlichtingendiensten spioneren bij de Nederlandse overheid, wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven om geheime informatie te verzamelen. Dit gaat om informatie op politiek, militair, technisch-wetenschappelijk en economisch gebied.

Taak van de AIVD

De AIVD onderkent inlichtingenactiviteiten, helpt deze te beëindigen en het veiligheidsbewustzijn in Nederland te verhogen. De AIVD zet ook zelf mensen en middelen in om dreiging voor Nederland tijdig te onderkennen.