Strafbaarstelling van moderne spionagevormen

In februari 2022 ging een wetsvoorstel van de minister van Justitie en Veiligheid in consultatie waarmee een nieuwe bepaling aan het Wetboek van Strafrecht zal worden toegevoegd. Het doel: nieuwere vormen van spionage, waaronder digitale spionage, beter kunnen bestrijden.

De meeste spionageactiviteiten waren al strafbaar volgens de Nederlandse wet. Zo is het vermeend schenden van staats- en bedrijfsgeheimen via klassieke spionage aanleiding voor het starten van een strafrechtelijk onderzoek. 

De ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals het verschijnen van nieuwe (en steeds assertievere) spelers op het wereldtoneel en de toename van digitale spionage, zijn aanleiding om opnieuw te kijken naar de bestaande instrumenten om wettelijk te kunnen optreden tegen spionage.

Nederlandse belangen in gevaar

Het nieuwe wetsvoorstel stelt ook modernere vormen van spionage voor een buitenlandse overheid strafbaar. Het gaat hierbij om het uitvoeren van spionageactiviteiten die zwaarwegende Nederlandse belangen in gevaar brengen, zoals de nationale veiligheid en de veiligheid van personen. Dit soort activiteiten kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. 

Ook personen die anderen aanzetten tot het uitvoeren van zulke handelingen voor een ander land zijn strafbaar op grond van de nieuwe bepaling.

Het volledige bericht (en een infographic van de NCTV) met uitgebreide uitleg over het hoe en waarom van deze strafbaarstelling staat op Rijksoverheid.nl.

Of ga terug naar de overzichtspagina: Spionage.