NBV Kerstpuzzel 2013

De NBV Kerstpuzzel is al jarenlang een traditie binnen de AIVD om systematisch en logisch denken te stimuleren. Sinds de editie van 2011 wordt de puzzel ook via onze website verspreid, naar aanleiding van de enthousiaste reacties vanuit onder andere universiteiten, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren.

De puzzel bestaat uit een aantal cryptografische opgaven die onafhankelijk van elkaar op te lossen zijn. Goede antwoorden leveren punten op. Voor het oplossen van de meeste opgaven is een wiskundige of cryptologische achtgergrond niet nodig. Creativiteit, puzzel- en doorzettingsvermogen zijn hiervoor veel belangrijker.

Inzenders ontvangen na afloop van de wedstrijd de juiste antwoorden.