DTN 35: dreiging blijft substantieel

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schrijft in het persbericht over het 35e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) dat vanwege de ernst en omvang van de potentiële dreiging de inzet van alle contraterrorisme-partners sinds begin vorig jaar is geïntensiveerd.

Het DTN komt tot stand mede op basis van informatie van de AIVD.

Bekijk DTN nummer 35 op de website van de NCTV.