DTN 37: dreiging blijft substantieel

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft de voortgangsrapportage van het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, tezamen met het 37e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) aan de Tweede Kamer gestuurd.

De recente ontwikkelingen maken duidelijk welke dreiging er uitgaat van de binnenlandse jihadistische bewegingen in het Westen, en daarmee ook in Nederland. Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak om als Nederlandse overheid alles in het werk te stellen om aanslagen te voorkomen en te verhinderen dat onze open samenleving en democratie worden ondermijnd. Aanslagen op militairen en politieagenten in Canada en de VS, de verijdelde complotten in diverse westerse landen en de trends van radicalisering en uitreis naar Syrië en Irak, onderstrepen de gevaren. De terroristische dreiging in Nederland is en blijft daarom substantieel. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland reëel is.

De gestage toename van uitreizigers die tijdens de vorige DTN-periode werd vastgesteld, heeft zich voortgezet zodat inmiddels in de afgelopen twee jaar rond de 160 personen zijn uitgereisd (cijfers per 1 november). Hiervan zijn er voor zover bekend achttien omgekomen, recent bij luchtaanvallen door de internationale coalitie, door onderling geweld tussen jihadisten en anderszins. Een dertigtal uitreizigers is inmiddels weer teruggekeerd. Rond de honderd Nederlanders zijn nog in het strijdgebied aanwezig, onder wie zo'n dertig vrouwen.

Lees meer op de website van de NCTV.