Nieuwe wet: meer waarborgen, voor een veilig Nederland

Het kabinet heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Hennis van Defensie besloten om vandaag de gemoderniseerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de Tweede Kamer in te dienen.

Beeld: ©iStockphoto

De wet beschrijft uitgebreid de taken van de diensten en welke bijzondere bevoegdheden ze kunnen inzetten zodat voor iedereen duidelijk is wat de AIVD en MIVD mogen doen.

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) krijgen met deze wet de bevoegdheid om ook kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken. Daarnaast zijn in deze wet stevige waarborgen ingebouwd om zeker te stellen dat de inzet van bevoegdheden te allen tijde rechtmatig plaatsvindt, waaronder onafhankelijke toetsing vooraf.

Minister Plasterk: “Wat we nu aanbieden is een  wet die enerzijds de veiligheid dient en anderzijds extra waarborgen biedt voor de privacy. Ik waardeer dat de Tweede Kamer kenbaar heeft gemaakt het wetsvoorstel met voorrang te zullen behandelen.”