3205 taps AIVD in 2017

In 2017 tapte de AIVD 3205 keer. Vandaag zijn de tapstatistieken van de AIVD over de periode 2002 tot en met 2017 gepubliceerd.

Wat valt er onder het begrip tap?

In de tapstatistieken zijn de volgende bijzondere bevoegdheden meegenomen: het plaatsen van een telefoontap, het plaatsen van een internettap en het plaatsen van microfoons. Al deze bevoegdheden vallen onder artikel 25 van de Wiv 2002. Het kan voorkomen dat een target van de diensten op meerdere apparaten wordt afgeluisterd. Die worden afzonderlijk meegeteld. Het aantal taps is dus niet door te vertalen naar het aantal targets dat de AIVD in onderzoek heeft.

Communicatielandschap is veranderd en dreiging is toegenomen

De afgelopen jaren is het communicatielandschap veranderd, mensen hebben veelal meerdere (mobiele) apparaten. Die worden afzonderlijk meegeteld in de statistieken. De toename moet mede worden gezien in het licht van de toegenomen dreiging op het gebied van terrorisme, cyber en de instabiele geopolitieke situatie aan de buitengrenzen van Europa.

Op verzoek

De tapstatistieken zijn gepubliceerd na een verzoek van de organisatie Bits of Freedom. Aanvankelijk wilde de AIVD deze cijfers niet geven, omdat daarmee inzicht wordt gegeven in de werkwijze van de dienst. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie hebben, met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State en na heroverweging van de operationele risico’s, besloten om de tapstatistieken van de AIVD openbaar te maken. Ook de MIVD heeft zijn tapstatistieken gepubliceerd.

De ministers hebben dat in een brief aan de Kamer laten weten.