Reactie AIVD op brieven CTIVD

Lees hier de reactie van de AIVD op de brieven die zijn verstuurd door de CTIVD.

Reactie AIVD

Naar het oordeel van de AIVD beschrijft de publicatie 'Leven bij ISIS' de situatie van januari 2016 accuraat. De CTIVD schreef dinsdag in een brief aan onder andere de Orde van Advocaten dat deze AIVD-publicatie tekortkomingen bevat.

In rapport 57 van de CTIVD ('CTIVD-rapport 57: delen van gegevens met nationale partners') deed de commissie aanbevelingen over de publicatie 'Leven bij ISIS'. Die hebben wij ter harte genomen door op de AIVD-website duidelijk aan te geven dat open publicaties een algemeen beeld schetsen, dat niet op ieder individu van toepassing is.
 
De brief van de CTIVD gaat onder meer over het feit dat de AIVD het rekruteren van anderen een cruciaal onderdeel noemt van het leven van een Westerse vrouw in ISIS-gebied en dat het voor velen een kerntaak is om propaganda te produceren. De CTIVD is kritisch op de woorden cruciaal en kerntaak, maar onderschrijft na kennisgenomen te hebben van de brondocumenten dat deze activiteiten vaak plaatsvonden.