10 jaar gezamenlijke Unit Contraproliferatie AIVD-MIVD

De gezamenlijke Unit Contraproliferatie van de AIVD en de MIVD bestaat 10 jaar. Inlichtingenonderzoek naar de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens is nog steeds nodig.

Dreiging van massavernietigingswapens blijft

De dreiging van massavernietigingswapens is met de jaren toegenomen en diverser geworden. Landen van zorg uit alle hoeken van de wereld trachten massavernietigingswapens te ontwikkelen, te verfijnen en daadwerkelijk in te zetten. Landen van zorg zijn landen als Noord-Korea, Pakistan en Syrië die zich, in strijd met internationale afspraken, bezighouden met de productie van massavernietigingswapens.

Het inlichtingenonderzoek van de Unit Contraproliferatie (UCP) naar massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen blijft dus nog steeds hard nodig. Dit onderzoek richt zich niet alleen op de ontwikkeling van massavernietigingswapens, maar ook op de verwerving van kennis en goederen die daarvoor gebruikt kunnen worden.

Rol van Nederland in proliferatie-onderzoeken

Nederland beschikt over hoogwaardige technologie en kennis. De UCP heeft tot taak om te voorkomen dat ons land betrokken raakt bij proliferatie-activiteiten door andere landen. Ook is het van belang dat ons land internationaal over een eigen informatiepositie beschikt en inzicht heeft in de grootte en ernst van de dreiging van massavernietigingswapens.

Ontstaan van Unit Contraproliferatie

De AIVD en de MIVD verzamelden voor 2008 al jaren los van elkaar inlichtingen over programma’s van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen. Eind 2007 werd besloten de werkzaamheden van de beide diensten op het gebied van contraproliferatie samen te voegen en te intensiveren. In oktober 2008 ging de Unit Contraproliferatie  van start.

Samenwerking met anderen

De UCP zet zich nog steeds dagelijks in om de verspreiding van massavernietigingswapens te voorkomen of te verstoren. Dit gebeurt door het vergaren van inlichtingen, het delen van analyses daarover en door het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld bedrijven, die mogelijk ongewild betrokken kunnen raken bij de productie van massavernietigingswapens.

Dit doet de UCP niet alleen, maar in samenwerking met vele andere nationale en internationale partners. De unit zal zich ook de komende jaren blijven inzetten om, samen met nationale en internationale partners, de wereld veiliger te maken.