Ongeveer 10 Nederlandse vrouwen in Syrisch-Koerdische kampen

Ongeveer 10 Nederlandse vrouwen verblijven met ongeveer 25 kinderen in Syrisch-Koerdische vluchtelingenkampen. Daarnaast bevinden zich circa 5 Nederlandse mannen in Syrisch-Koerdische detentie. 

Beeld: ©iStockphoto

Deze cijfers weerspiegelen de stand van zaken op dit moment. Gezien de ontwikkelingen in Syrië zijn ze onderhevig aan sterke veranderingen. Om meer inzicht te geven in deze ontwikkelingen en de locatie van Nederlanders wordt vanaf vandaag gebruik gemaakt van andere categorieën dan voorheen.

We tellen kinderen van 9 jaar en ouder niet meer mee in de cijfers van volwassen uitreizigers. Dit heeft geen consequenties voor de dreigingsinschatting. Kinderen van 9 jaar en ouder kunnen nog steeds getraind zijn voor de strijd. Alle cijfers worden afgerond.  

Aantal volwassen Nederlandse uitreizigers (18+)

In totaal zijn de afgelopen jaren ongeveer 300 Nederlandse mannen en vrouwen uitgereisd naar Syrië en Irak. Van die groep zijn ongeveer 55 personen teruggekeerd naar Nederland en 85 personen overleden.

Ongeveer 135 personen met jihadistische intenties verblijven nog in Syrië: ongeveer 85 bij ISIS en ongeveer 30 bij groeperingen die aan Al Qaida gelieerd zijn.

Verder zijn circa 15 personen in Syrisch-Koerdische vluchtelingenkampen en detentie. Daarnaast bevinden zich ongeveer 20 personen in Turkije en 5 elders.

Aantal Nederlandse kinderen (0-18 jaar)

In totaal zijn er ten minste 200 kinderen met een Nederlandse link meegenomen naar of geboren in Syrië en Irak. Daarvan bevinden zich ten minste 170 kinderen in Syrië, van wie in ieder geval 25 in Koerdische vluchtelingenkampen, minimaal 95 bij ISIS en ten minste 50 bij groeperingen die aan Al Qaida gelieerd zijn. Verder bevinden zich ten minste 30 kinderen in Turkije.

Minder dan een kwart van de kinderen is meegenomen naar het strijdgebied, ruim driekwart is daar geboren.

Onder kinderen met een Nederlandse link verstaan wij kinderen met een of twee ouders met de Nederlandse nationaliteit of ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond.