CTIVD publiceert laatste voortgangsrapportage over de implementatie van de Wiv 2017

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft de vierde en laatste voortgangsrapportage uitgebracht over de implementatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017.

Cover van CTIVD-rapport nr. 69 Voortgangsrapportage IV De inplementatie van de Wiv 2017

Minster Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Bijleveld-Schouten van Defensie hebben de rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd.