Eerste Kamer stemt in met wetswijziging Wiv 2017

De Eerste Kamer heeft dinsdag 15 juni ingestemd met het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. 

Beeld: ©iStockphoto

De wetswijziging was toegezegd naar aanleiding van de uitslag van het raadgevend referendum uit 2018. 

In het wetsvoorstel verduidelijkt de regering de waarborgen van onderdelen in de wet. Zo zijn de eisen van gerichtheid bij de inzet van bijzondere bevoegdheden en een aantal waarborgen op het gebied van internationale samenwerking nu wettelijk vastgelegd.

Lees een uitgebreide toelichting op de website van de Eerste Kamer.