Samenwerking AIVD en Agentschap Telecom op gebied van cybersecurity

De AIVD en Agentschap Telecom gaan intensiever samenwerken bij het certificeren van IT-producten en -diensten die de overheid, vitale sectoren en bedrijfsleven gebruiken. Dat maakt de samenleving weerbaarder tegen cyberaanvallen. Bas Dunnebier, hoofd Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, en Angeline van Dijk (directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom), hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Certificering houdt in dat wordt geevalueerd of een product of dienst aan bepaalde zekerheidsniveaus en veiligheidseisen voldoet.

Dat gebeurt op diverse vlakken, zoals juiste documentatie, ontwikkel- en ontwerpproces, productiemethode en testprocedures.

Gecertificeerde producten zijn daarmee over het algemeen veiliger in gebruik en weerbaarder tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen.

Wet cyberbeveiligingsverordening

De samenwerking vloeit voort uit de Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening. Deze wet regelt de nationale uitvoering van de Europese cyberbeveiligingsverordening. Door wederzijdse uitwisseling van kennis en informatie kunnen beide organisaties hun taken beter vervullen. Zo vergroten zij gezamenlijk de digitale weerbaarheid van Nederland.

Agentschap Telecom is de Nederlandse Nationale Cybersecurity Certificeringsautoriteit (NCCA]). Vanuit die rol houdt het toezicht op de cybersecuritycertificeringen van IT-producten, -diensten en -processen.

Weerbaarder tegen digitale dreigingen

De AIVD heeft, naast inlichtingenonderzoek, ook de taak om overheid, vitale sectoren en topsectoren van het bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen digitale dreigingen. Certificering op gebied van IT is hierbij een belangrijk onderdeel. 

Gecertificeerde producten, processen en diensten voldoen aan de eisen voor digitale veiligheid. Dat maakt ons land weerbaarder tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen.