Staatsgeheime informatie, zoals informatie over zaken die de nationale veiligheid raken, moet beschermd worden.

De AIVD ondersteunt de rijksoverheid en het bedrijfsleven bij het beveiligen van informatie. Digitalisering en technologie zijn ver ontwikkeld en voor iedereen toegankelijk. Digitale aanvallen zijn omvangrijker, complexer en worden steeds professioneler.

Beschermen van gevoelige informatie(systemen)

Nederland is een technologisch hoogontwikkeld land en de ICT-infrastructuur en systemen hebben een belangrijke rol in het functioneren van onze maatschappij. Er wordt veel informatie over deze infrastructuur en tussen systemen gestuurd, waaronder ook gevoelige (staatsgeheime) informatie.

Als deze informatie in verkeerde handen valt vormt dat een ernstige bedreiging van de staatsveiligheid, de democratische rechtsorde en het functioneren van onze maatschappij. Mensen die met gevoelige (staatsgeheime) informatie(systemen) werken, moeten weten hoe ze daarmee om moeten gaan.

AIVD ondersteunt rijksoverheid en bedrijfsleven om belangrijke informatie beter te beveiligen

De AIVD heeft een unieke informatie- en kennispositie om cyberdreigingen vroegtijdig te onderkennen. De AIVD ziet dat de weerbaarheid van de rijksoverheid en het bedrijfsleven niet in verhouding staat tot de dreiging die er is. Om de weerbaarheid te vergroten, ondersteunt de AIVD zowel de rijksoverheid als het bedrijfsleven om hun belangrijke informatie beter te beveiligen.

Dit is een onderdeel van de wettelijke taak die de AIVD heeft: het bevorderen van beveiligingsmaatregelen, waaronder maatregelen ter beveiliging van die onderdelen van overheid en bedrijfsleven die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van het maatschappelijk leven.

Voor het beschermen van deze gevoelige (staatsgeheime) informatie zijn technische beveiligingsproducten en informatiebeveiligingsadviezen nodig. Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD ontwikkelt en evalueert deze.

AIVD geeft inzicht in intenties en vermogen van digitale aanvallers

De AIVD informeert daarnaast ook bedrijven over specifieke spionagedreigingen door inzicht te verschaffen in de intenties en het vermogen van actoren. De AIVD adviseert over maatregelen om digitale spionage te voorkomen. Met verschillende publicaties, zoals de Handreiking voor implementatie van detectieoplossingen, deelt de AIVD inzicht over aanvallen en actoren met het bedrijfsleven.

In aanvulling hierop biedt de AIVD ook netwerkdetectie aan om digitale spionage bij bedrijven en de Rijksoverheid op te sporen. De AIVD heeft samen met andere partijen het Nationaal Detectie Netwerk uitgebreid en geprofessionaliseerd, waardoor beter zicht is op spionageaanvallen en waardoor betere dreigingsanalyses gemaakt kunnen worden. In geval van infectie kan de AIVD ondersteuning geven bij de analyse van incidenten en beperking van de effecten ervan.

De Nationale Distributie Autoriteit (NDA)

De software en apparatuur om informatie te versleutelen en te beveiligen moet goed gecontroleerd, centraal geëvalueerd, ontwikkeld en gedistribueerd worden, om compromittering te voorkomen.

Software en apparatuur die gebruikt wordt om staatsgeheime informatie te beveiligen mag niet in verkeerde handen vallen. De AIVD is als Nationale Distributie Autoriteit (NDA) verantwoordelijk voor het leveren van deze software en apparatuur. De AIVD verzorgt ook de productie en distributie van cryptomaterialen aan de Nederlandse overheid, de NAVO en de EU.

National Security Authority (NSA)

De National Security Authority (NSA)-taak is ook ondergebracht bij de AIVD. In die rol heeft de AIVD met de NAVO een inspectie uitgevoerd op de manier waarop Nederland met bescherming van vertrouwelijke informatie omgaat. Ook in EU-verband heeft de AIVD bijgedragen aan het internationale informatiebeveiligingsbeleid.