Informatiebeveiliging

Informatie die de nationale veiligheid raakt moet worden beschermd. De bescherming van deze (staatsgeheime) informatie is een van de taken van de AIVD.

Digitalisering

De wereldwijde digitalisering en de technologische ontwikkelingen maken het leven makkelijker en zijn goed voor onze welvaart. Ze vormen ook een risico. Het beveiligen van informatie is een steeds ingewikkelder probleem.

Wij helpen de Rijksoverheid en het bedrijfsleven om gevoelige informatie veilig te houden. Voor een goed functionerende samenleving is dat van groot belang.

Risico's

Nederland is een van de meeste ontwikkelde en innovatieve landen ter wereld met een hoogwaardige ICT-infrastructuur. Dat maakt Nederland een aantrekkelijk doelwit voor spionage, beïnvloeding en sabotage.

Andere landen hebben grote interesse in onze informatie op het gebied van economie, wetenschap, techniek, politiek en defensie. Als deze informatie in verkeerde handen valt brengt dat onze nationale veiligheid in gevaar.

Beveiligen en verhogen weerbaarheid

Om te voorkomen dat gevoelige informatie of staatsgeheimen in verkeerde handen vallen, doet de AIVD er alles aan om te zorgen dat informatie veilig blijft. Wij adviseren over maatregelen, ontwikkelen zelf apparatuur en middelen voor beveiliging van informatie en we nemen beveiligingsproducten onder loep. Dat doen wij niet alleen voor de Rijksoverheid, maar ook voor het bedrijfsleven.

Vanuit het onderzoek van de AIVD naar digitale dreigingen, zoals spionage en sabotage, hebben wij toegang tot geheime informatie en uitgebreide ICT-kennis. Die vormen de basis voor ons werk als informatiebeveiliger.

De AIVD brengt sinds 2021 cyberadviezen uit om de Rijksoverheid en vitale sectoren te helpen. Deze aanbevelingen zijn niet gerubriceerd, zodat de informatie breder kan worden gedeeld. Met deze cyberadviezen geeft de AIVD organisaties naast concreet en technisch advies ook handelingsperspectief over hoe zij kunnen omgaan met actuele cybercampagnes van statelijke actoren.

Bekijk hier de geëvalueerde producten.

Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV)

Het NBV is onderdeel van de AIVD en draagt zorg voor de beveiliging van informatie. Het NBV levert producten en adviezen op het gebied van preventie en detectie van digitale aanvallen en de respons daarop. Een voorbeeld daarvan is het Nationaal Detectie Netwerk (NDN), waarmee digitale spionage bij de overheid en het bedrijfsleven kan worden opgespoord.

De Nationale Distributie Autoriteit (NDA)

De AIVD is als Nationale Distributie Autoriteit ook verantwoordelijk voor de software en apparatuur om informatie te versleutelen en te beveiligen. Die moet worden gecontroleerd, geëvalueerd, ontwikkeld en gedistribueerd worden.

Het is van cruciaal belang dat deze software en apparatuur niet in verkeerde handen terechtkomen. De AIVD verzorgt ook de productie en distributie van cryptomaterialen aan de Rijksoverheid, de NAVO en de Europese Unie.

National Security Authority (NSA)

De National Security Authority (NSA)-taak is ook ondergebracht bij de AIVD. In die rol heeft de AIVD met de NAVO een inspectie uitgevoerd op de manier waarop Nederland met bescherming van vertrouwelijke informatie omgaat. Ook in EU-verband heeft de AIVD bijgedragen aan het internationale informatiebeveiligingsbeleid. 

Ga terug naar de overzichtspagina met alle onderwerpen.