Bescherming van (digitale) overheidsdiensten

Een belangrijke taak van de Unit Weerbaarheid is het ondersteunen van de Nederlandse overheid bij het beschermen van gevoelige informatie.

In een democratisch land zoals Nederland is veel informatie van de overheid vrij toegankelijk voor iedereen. De overheid probeert zoveel mogelijk informatie en diensten digitaal aan te bieden via internet. 

Naast openbare informatie is er ook informatie waarvan het juist niet de bedoeling is dat die voor iedereen toegankelijk is. We spreken dan van bijzondere informatie, die extra goed beschermd moet worden. 

'Digitale (overheids)diensten moeten beschermd worden om uitval, fouten en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.'

Denk bijvoorbeeld aan privacygevoelige informatie of staatsgeheime informatie die, als het in verkeerde handen valt, de veiligheid van Nederland in gevaar kan brengen.

Het uitlekken van gevoelige informatie, bijvoorbeeld van de topsectoren in Nederland, kan ook leiden tot economische schade.

De bescherming van informatie bij de overheid is vastgelegd in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Telecommunicatiewet, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en in het Voorschrift Informatiebeveiliging rijksdienst (VIRBI)

De rol die de Unit Weerbaarheid heeft bij het beschermen van bijzondere informatie, is daarin vastgelegd.

Informatiebeveiliging: integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid

Bij het beveiligen van informatie gaat het om het beschermen van drie aspecten van die informatie:

  • integriteit (is de informatie juist en zonder fouten?);
  • beschikbaarheid (is de informatie beschikbaar op het moment dat je die nodig hebt?);
  • en de vertrouwelijkheid of exclusiviteit (is de informatie alleen toegankelijk voor gerechtigde personen?). 

Integriteit en beschikbaarheid spelen bijvoorbeeld een rol bij digitale (overheids)diensten. Deze websites moeten toegankelijk zijn voor burgers en zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie op deze systemen geen fouten bevat. En elektronische transacties (zoals betalingen of het doen van belastingaangifte) moeten niet gemanipuleerd kunnen worden.

De vertrouwelijkheid is vooral belangrijk voor gevoelige en staatsgeheime informatie. Als bepaalde informatie bij verkeerde partijen terechtkomt, kan er schade ontstaan. 

Zo willen we niet dat bijvoorbeeld informatie van de inlichtingendiensten of over militaire operaties in verkeerde handen vallen. 

De beveiliging van digitale gegevens en datacommunicatie gaat vaak met encryptie. Hier zijn natuurlijk producten voor nodig, variërend van software voor het vercijferen van bestanden tot gespecialiseerde hardware voor het opzetten van beveiligde netwerkverbindingen.

De Unit Weerbaarheid biedt zijn klanten een reeks van goedgekeurde producten voor de beveiliging van hun digitale informatie. Die goedkeuring geven we pas af na een evaluatie van het product, waarin onderzocht wordt of het product voldoende bescherming biedt voor de bijzondere informatie.

Naast het evalueren van bestaande apparatuur werkt het NBV ook aan de (toekomstige) beveiligingsbehoefte van zijn klanten door met name de nationale ontwikkeling van beveiligingsproducten te stimuleren.

'De Unit Weerbaarheid zorgt voor de beschikbaarheid van goedgekeurde beveiligingsproducten voor gevoelige informatie.'

Groot maatschappelijk belang

Naast het domein van gerubriceerde informatie wordt de specialistische kennis van het NBV ook ingezet op andere aandachtsgebieden van de overheid.

Denk aan onderwerpen die een groot maatschappelijk belang hebben, zoals privacygevoelige onderwerpen of onderwerpen die vitale delen van de Nederlandse infrastructuur raken.

Voorbeelden hiervan zijn het werk dat het NBV heeft uitgevoerd voor de beveiliging van corona-apps en de nieuwe Rijkspas. Wanneer dit in het belang van de nationale veiligheid geeft de Unit Weerbaarheid beveiligingsadviezen aan vitale sectoren en het bedrijfsleven.

Waarvoor kunt u terecht bij de Unit Weerbaarheid?

De Rijksoverheid, vitale sectoren en het bedrijfsleven kunnen bij het NBV terecht met vragen over veilige software en hardware, cryptografie, netwerk(architecturen) en TEMPEST binnen informatiebeveiligingsvraagstukken. 

De Unit Weerbaarheid kan helpen bij het ontwerpen van een hoogwaardige veilige ICT-infrastructuur, inclusief het in kaart brengen van eventuele restrisico’s. 

Ook voor vragen over de inzet van informatiebeveiligingsproducten die door de Unit Weerbaarheid geëvalueerd zijn, kunt u terecht bij de Unit Weerbaarheid. Bel: 079 - 320 50 50.

Bestaande gebruikers van deze producten kunnen hier terecht voor sleutelmateriaal voor deze producten.

Ga terug naar de overzichtspagina: informatiebeveiliging.