Nationale Cryptostrategie

De Nationale Cryptostrategie (NCS) is een strategie voor het versneld ontwikkelen van eersteklas informatiebeveiligingsproducten voor hoog-gerubriceerde ('bijzondere') informatie en het stimuleren van kennisontwikkeling. Het NBV is hiervoor de uitvoerende partij, de coördinatie ligt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het doel van de Nationale Cryptostrategie is om de Rijksoverheid te verzekeren van goede en duurzame informatiebeveiligingsmiddelen voor de middellange (drie jaar) en lange termijn (vijf jaar en verder). 

Het is belangrijk om in de markt van hoogwaardige beveiligingsproducten te blijven investeren, zodat bedrijven en kennis zich in Nederland blijven ontwikkelen.

Bij het vaststellen van prioriteiten trekt de Rijksoverheid op als één partij. Partijen die behoefte hebben aan beveiligingsproducten bundelen de vragen en bepalen samen de urgente behoeftes.

Zo wordt gezamenlijk toegewerkt naar een sluitend portfolio voor de hele Rijksoverheid - en daarbuiten.

Samenwerking verder versterken

Daarnaast zorgt de NCS voor versterking van de samenwerking tussen en binnen Rijksoverheid, bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen.

De Rijksoverheid is in dit domein meestal de enige 'klant' van de bedrijven. 

Daarom is het nodig dat de Rijksoverheid investeert in de markt en het bedrijfsleven het vertrouwen geeft om te investeren in het domein van hoogwaardige beveiligingsproducten. 

Ga terug naar de pagina: Ontwikkeling en evaluatie van beveiligingsproducten.