Verdragsrechtelijke taken

Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) vervult in internationaal verband een aantal taken die verdragsrechtelijk zijn vastgelegd. Dit zijn taken op het gebied van informatiebeveiliging, registratie en de distributie van cryptografische apparatuur.

Op bovenstaande pagina's staat meer informatie over de verschillende verdragsrechtelijke taken die zijn belegd bij het NBV.

Ga terug naar de overzichtspagina: informatiebeveiliging.