National Security Authority (NSA)

De civiele National Security Authority (NSA)-taak van de NAVO, EU  en ESA is ondergebracht bij de AIVD en wordt uitgevoerd door het NBV. Hiervoor houdt het NBV toezicht op de manier waarop Nederland omgaat met de bescherming van vertrouwelijke informatie van NAVO en EU.

Het NBV voert als NSA inspecties uit bij overheidsorganisaties en bedrijven die gerubriceerde informatie van NAVO en EU verwerken. Daarbij controlleert het NBV of zowel de fysieke als digitale informatiebeveiliging voldoet aan de geldende regelgeving.

Daarnaast draagt het NBV vanuit de NSA-taak bij aan het internationale informatiebeveiligingsbeleid binnen de EU en NAVO. In verschillende overleggen vertegenwoordigt het NBV de Nederlandse belangen.

Ook geeft het NBV vanuit de NSA-rol clearances af voor de NAVO, EU en ESA.

De NSA is voor de Nederlandse overheid bereikbaar via het e-mailadres: NSA-NL-Government@minbzk.nl

De NSA is voor de Nederlandse industrie bereikbaar via het e-mailadres: NSA-NL-Industry@minbzk.nl

Bilaterale beveiligingsverdragen

In toenemende mate is Nederland Bilaterale Beveiligingsverdragen (General Security Agreements) aan het afsluiten met andere (NATO/EU-) landen. Met dergelijke landen wordt overeengekomen hoe met elkaars gerubriceerde informatie en producten veilig wordt omgegaan. Het toezicht op en de uitvoering van de beveiligingsverdragen is eveneens belegd bij de NSA. In het civiele domein ligt het toezicht bij de civiele NSA. In het militaire domein ligt het toezicht bij de militaire NSA.

NSA Militair

Naast de NSA civiel is er ook een NSA Militair. De NSA militair is verantwoordelijk voor het toezicht op de beveiliging van de NATO- en EU-gerubriceerde informatie in het Defensie domein. De verantwoordelijkheid voor de NSA militair is belegd bij het Hoofd van de afdeling Beveiligingsautoriteit bij de Directie Bedrijfsvoering en Evaluatie. Meer informatie is te vinden op www.mindef.nl

DSA Militair

Naast de NSA Militair is er ook een Designated Security Authority (DSA) Militair. Deze rol wordt bij Defensie ingevuld door het Bureau Industrie Veiligheid (BIV) bij de MIVD. Zij hebben de Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten ofwel ABDO uitgebracht.

De Front-office van de DSA is bereikbaar via emailadres: indussec@mindef.nl

NIVCO

De rol van National Industry Visit Control Office (NIVCO) is eveneens belegd bij de DSA bij Defensie. Zij zijn te bereiken via het emailadres: mivd.requestforvisit.business@mindef.nl

Ga terug naar de vorige pagina: Verdragsrechtelijke taken.