Clearances voor NAVO, EU en ESA

Bedrijven die gerubriceerde werkzaamheden uitvoeren voor internationale organisaties moeten vaak beschikken over een clearance-certificaat. Dit geldt voor organisaties die samenwerken met de NAVO, Europese Unie (EU) of ESA. Deze certificaten worden afgegeven door de AIVD en MIVD.

Op een aanvraag kunnen twee clearances van toepassing zijn:

 1. Bedrijven hebben een Facility Security Clearance (FSC) nodig.
 2. Betrokken medewerkers hebben een Personnel Security Clearance (PSC) nodig.

Rol van de AIVD en MIVD

In Nederland houden de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (als National Security Authority (NSA) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (als Designated Security Authority (DSA)) toezicht op de beveiliging van internationale gerubriceerde informatie.

Om te mogen werken met internationale gerubriceerde informatie hebben bedrijven dus een clearancenodig. De AIVD en MIVD geven deze clearances af.

De AIVD behandelt aanvragen die gaan over de werkzaamheden voor een internationale organisatie (NAVO, EU of ESA) en het bedrijf géén (andere) gerubriceerde opdrachten uitvoert voor het ministerie van Defensie.

De MIVD handelt aanvragen af als het bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren voor de internationale organisatie en het bedrijf óók andere gerubriceerde opdrachten uitvoert voor het ministerie van Defensie (bedrijven met de ABDO-status).

Facility Security Clearance (FSC)

Voor bedrijven die werkzaamheden gaan uitvoeren voor de NAVO, EU of ESA waarvoor fysieke toegang nodig is tot deze organisaties en/of toegang nodig is tot gerubriceerde informatie, eisen de internationale organisaties in veel gevallen een Facility Security Clearance (FSC).

Een FSC is een certificaat waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen van informatiebeveiliging op een bepaald rubriceringsniveau.

Voor het aanvragen van een FSC is een 'bewijs van noodzaak' nodig. Hierin moet de reden van de aanvraag en de beveiligingseisen staan met daarin het vereiste niveau van de clearance.

Vaak is in een tender de eis opgenomen dat inschrijving voor bedrijven alleen mogelijk is met een geldig FSC voor een zeker rubriceringsniveau met een bepaalde geldigheidsduur.

Personnel Security Clearance (PSC)

Medewerkers van het bedrijf die in aanraking (kunnen) komen met gerubriceerde NAVO, EU, of ESA informatie en/of toegang moeten krijgen tot deze organisaties moeten beschikken over een Personnel Security Clearance (PSC).

Een PSC is iets anders dan een verklaring van geen bezwaar (VGB).

Waar een VGB nodig is voor een door een minister aangewezen vertrouwensfunctie (die zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven bestaan), is een PSC nodig voor medewerkers die vanuit hun functie in aanraking (kunnen) komen met gerubriceerde NAVO, EU of ESA informatie en/of toegang tot deze organisaties moeten krijgen.

Voor zowel een PSC als een VGB wordt een veiligheidsonderzoek uitgevoerd, waarvan de omvang en diepgang in lijn is met de functie of de werkzaamheden.

Over het algemeen geven de AIVD en MIVD alleen PSC's af aan personen met de Nederlandse nationaliteit.

Niet de Nederlandse nationaliteit?

Voor PSC's aan personen die voor een Nederlands bedrijf werken en niet de Nederlandse nationaliteit hebben geldt een andere procedure.

In dat geval zijn de procedures en formulieren van het land van herkomst van de persoon van toepassing. 

In sommige gevallen is de informatie over deze procedure te vinden op de website van de buitenlandse NSA. Een NSA-inspecteur van de AIVD kan dit verder toelichten.

Geen bijkomende kosten

Clearance-certificaten worden kosteloos afgegeven. 

Voor werkgevers: Facility Security Clearance (FSC)

Er kunnen drie soorten Facility Security Clearance(FSC) van toepassing zijn op uw situatie:

FSC zonder storage

Gaat het bedrijf op de bedrijfslocatie niet werken met NAVO, EU of ESA-gerubriceerd materiaal? Dan is een FSC zonder storage voldoende.

FSC met storage

Gaat het bedrijf op de bedrijfslocatie werken met fysiek NAVO, EU of ESA-gerubriceerd materiaal en wordt dit ook hier opgeslagen of bewaard? Dan is een FSC met storage nodig.

FSC storage met CIS

Gaat het bedrijf op de bedrijfslocatie werken met digitaal NAVO, EU of ESA-gerubriceerd materiaal? Dan is een FSC storage met Communication Information Systems (CIS) nodig.

Een inspecteur van de AIVD toetst of het bedrijf voldoet aan de door de NAVO, EU of ESA gestelde eisen voor een zeker rubriceringsniveau aan betrouwbaarheid en informatiebeveiliging.

Als dit het geval is, geeft de AIVD een FSC af. Bedrijven die op de bedrijfslocatie werken met fysieke of digitale gerubriceerde NAVO, EU, ESA-informatie moeten een beveiligingsaudit ondergaan.

De FSC-procedure in 5 stappen

De AIVD start alleen een procedure als de NAVO, EU of ESA hiervoor opdracht aan de AIVD geeft. In principe moeten er vijf stappen worden doorlopen:

 1. De NAVO, EU of ESA informeert de AIVD over de aanvraag van een FSCC.
 2. De AIVD neemt contact op met het bedrijf om de aanleiding en eisen door te nemen.
 3. Het bedrijf zorgt dat ze aan de eisen voldoen.
 4. Afhankelijk van de situatie en het rubriceringsniveau volgt een beveiligingsaudit.
 5. Bij een goed resultaat wordt de FSC opgesteld en naar het bedrijf verstuurd.

Voor werkgevers en werknemers: de PSC-procedure in 4 stappen

Personnel Security Clearance (PSC's) zijn persoonsgebonden en kunnen pas worden afgegeven als het bedrijf waar de perso(o)nen voor werk(t)en een geldige FSC heeft. 

In de meeste gevallen moeten voor een aanvraag vier stappen worden doorlopen:

 1. Neem namens het bedrijf contact op met de AIVD en meld één of meer personen aan voor een PSC.
 2. Een inspecteur beoordeelt deze aanvraag en geeft het bedrijf toestemming om de aanvragen van perso(o)nen in te sturen.
 3. Iedere persoon die een PSC moet krijgen stuurt via het bedrijf een aanvraag in en ondergaat een veiligheidsonderzoek dat door de AIVD wordt uitgevoerd.
 4. Bij een goed resultaat wordt een PSC opgesteld en verstuurd naar het bedrijf.

Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd voor personen met de Nederlandse nationaliteit. Voor andere nationaliteiten zijn de geldende procedures en formulieren van het land van herkomst van toepassing. 

Ga terug naar de pagina: Verdragsrechtelijke taken.