Beveiligingsadviezen

Statelijke actoren vinden elk jaar meer (nieuwe) mogelijkheden om binnen te komen bij slachtoffers - hun aanvalsoppervlak neemt toe. Zo zoeken en vinden actoren niet alleen kwetsbaarheden in de netwerken van doelwitten, maar ook in gebruikte apps of andere toepassingen die aan het internet gekoppeld zijn.

Actoren breken ook in op het computernetwerk van een toeleverancier om uiteindelijk bij hun echte doelwit binnen te komen (een zogeheten supply chain-aanval).

Cyberadviezen

Om actuele cyberdreigingen tegen te gaan, verstrekt het NBV cyberadviezen aan de Rijksoverheid, vitale sectoren en het bedrijfsleven. Cyberadviezen zijn gebaseerd op inlichtingen en geven organisaties concreet technisch advies over hoe ze kunnen omgaan met actuele cybercampagnes van statelijke actoren.

Dit handelingsperspectief geven we op basis van onze bijzondere inlichtingenpositie, kennis en expertise met het accent op de nationale veiligheid.

Door de gevoelige inlichtingen waarop een cyberadvies is gebaseerd, delen we deze onder speciale voorwaarden met organisaties om zich te wapenen tegen actuele en specifieke dreigingen.

Risicoanalyse cybersecurity

Ook uw organisatie kan een interessant doelwit zijn voor sabotage en digitale spionage. Bijvoorbeeld door het bezit van hoogwaardige technologische kennis, grote hoeveelheden aan persoonsgegevens, informatie over overnames van (strategisch) relevante bedrijven of besluitvorming over (geo)politieke dossiers. Uw organisatie kan ook een opstap zijn als klanten of leveranciers deze informatie hebben. 

Het NBV kan organisaties bij de Rijksoverheid, vitale sectoren en het bedrijfsleven ondersteunen. Hierbij kijken samen met u naar de volgende onderdelen:

Te beschermen belangen

Wat zijn uw 'digitale kroonjuwelen'; de informatie die het meest beschermd moet worden? Hoe erg is het als die informatie in verkeerde handen valt?

Dreiging

Welke (statelijke) dreiging gaat er uit naar uw organisatie? Wat zijn scenario's om rekening mee te houden? Wat zijn de aanvalspaden van een aanvaller? 

Weerbaarheid

Hoe zit het met de huidige digitale weerbaarheid van uw systemen? Zijn er specifieke maatregelen die u kunt nemen om aanvalsscenario's tegen te gaan? En wat doet uw organisatie als er een succesvolle hack plaatsvindt?

Bij deze analyse maakt het NBV gebruik van de bijzondere inlichtingenpositie van de AIVD en onze kennis en expertise met het accent op de nationale veiligheid. Daarbij kunnen we ook het gebruik van bepaalde beveiligingsproducten aanraden.

Neem voor meer informatie contact op met het NBV op telefoonnummer 079 - 320 50 50.

Ga terug naar de overzichtspagina: informatiebeveiliging.