AIVD/MIVD: Oorlog in Oekraïne en gevolgen daarvan kunnen lang voortduren

Nederland moet er rekening mee houden dat de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan waarschijnlijk nog lang kunnen gaan duren. De uitkomst van deze oorlog is bepalend voor onze toekomstige veiligheid en welvaart. Dit conflict is niet alleen een Oekraïense strijd.

Het begin van de aanval op 24 februari 2022, kortweg 24/2, heeft een betekenis die te vergelijken valt met andere keerpunten in de geschiedenis.

De afloop hangt af van de gevechtsbereidheid van Oekraïne en Rusland en van de internationale bereidheid om schouder aan schouder te blijven staan en hulp te blijven bieden aan Oekraïne.

Nu is Oekraïne het grootste slachtoffer van de Russische agressie. Deze oorlog heeft echter ook vergaande invloed op Nederland en Europa.

Onze open en democratische samenleving ondervindt de directe en indirecte gevolgen op economisch, militair, diplomatiek en maatschappelijk vlak.

Verloop moeilijk te voorspellen

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD concluderen dit in hun publicatie '24/2. De Russische aanval op Oekraïne: een keerpunt in de geschiedenis'. Met deze publicatie geven de diensten inzicht in de betekenis van de oorlog voor de wereld en Nederland nu en in de toekomst.

Hoe de oorlog zich ontwikkelt, is moeilijk te voorspellen. Dat hangt volgens de diensten van verschillende factoren af, zoals doorzettingsvermogen en het militair vermogen van zowel Oekraïne als Rusland. Waarschijnlijk zal Rusland noch Oekraïne in staat zijn om op korte termijn al zijn militaire doelstellingen te behalen.

Eenheid bewaren van belang

Nederland steunt Oekraïne op diverse manieren. Ook de AIVD en de MIVD leveren een waardevolle bijdrage. Bijvoorbeeld door Oekraïne te helpen zich te weren tegen Russische digitale aanvallen op vitale infrastructuur en energievoorzieningen.

Het is belangrijk dat het Westen de eenheid bewaart tegenover Rusland, zodat Moskou niet de conclusie kan trekken dat militaire agressie loont.

De gezamenlijke (militaire) steun aan Oekraïne en de versterking van de NAVO en de EU blijft essentieel. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor de veiligheid van Europa en de rest van de wereld.