Edwin Schuchmann directeur Data en Informatievoorziening AIVD

Edwin Schuchmann wordt met ingang van 15 juli 2024 benoemd tot directeur Data en Informatievoorziening bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Edwin Schuchmann
Beeld: ©ABD

De directeur Data en Informatievoorziening gaat aan de slag met de doorontwikkeling van datagedreven werken. Hij werkt hiervoor nauw samen met de partnerdienst van de AIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De directeur is ook eindverantwoordelijk voor het CIO-office en de daar onder vallend compliance. De directeur speelt een belangrijke rol bij het - samen met de business units - prioriteren van de ICT-capaciteit en houdt toezicht op een aantal strategische programma’s en projecten. Als lid van het Managementteam levert de directeur een bijdrage aan de integrale strategische aansturing van de AIVD en is hij aanjager van digitale transformatie.

Edwin Schuchmann:

“Ik werk al meer dan 30 jaar met veel trots en betrokkenheid in het publieke domein. Mede door de snelle technologische ontwikkelingen zijn de uitdagingen groter dan ooit. Op diverse maatschappelijke gebieden, zeker ook in de gezondheidszorg en op het gebied van veiligheid, zijn ingrijpende transformaties gaande. Data en digitalisering spelen hierbij een belangrijke rol. In de functie van directeur Data en Informatievoorziening, én als lid van het managementteam van de AIVD, kan ik een directe bijdrage leveren om de veranderopgaven van de AIVD in goede banen te leiden. Hierbij zal mijn ervaring bij Amsterdam UMC, met de verwerking van grote dataverzamelingen, met de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie en met het samenvoegen en rationaliseren van ICT-voorzieningen, zeker van pas komen.”

Erik Akerboom, directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst:

“De AIVD staat voor grote technologische uitdagingen. Edwin gaat hierin als directeur Data en Informatievoorziening een sleutelrol vervullen. Met zijn langjarige ervaring op het gebied van de ICT binnen en buiten de rijksoverheid kan hij een essentiële bijdrage leveren aan de technische ontwikkeling van de AIVD. Edwin heeft ook een visie op het gebruik en de toepassing van nieuwe technologieën die zeker past bij de ambities van de AIVD. Met zijn oplossingsgerichtheid en rust, gecombineerd met een grote dosis humor en relativeringsvermogen, past Edwin goed bij ons. Edwin is met zijn blik van buiten een welkome toevoeging aan het MT. Ik wens hem heel veel plezier en succes bij de AIVD.”   

Edwin is op dit moment directeur ICT bij Amsterdam UMC. Daarvoor was hij ad interim-directeur HR en directeur Algemene Dienst ICT bij het Academisch Medisch Centrum. Van 2007-2011 was Edwin algemeen directeur ICT Uitvoering (DICTU) bij het ministerie van LNV. Bij Amsterdam UMC was Edwin tevens verantwoordelijk voor het samenvoegen van de ICT-infrastructuren van het AMC en het VUMC. Ook bij de AIVD ligt op dit gebied een grote uitdaging vanwege de intensieve samenwerking met de MIVD waardoor de systemen en de medewerkers van deze diensten meer en meer op elkaar aangesloten worden.

Edwin studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.

DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.