Over de AIVD

De AIVD is een directoraat-generaal (dg) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en valt onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK. De dienst is opgedeeld in vier directies en een centrale staf. Het managementteam van de AIVD bestaat uit de directeur-generaal (dg), de plaatsvervangend dg en de vier directeuren.

Leiding van de AIVD

  • Directeur-generaal AIVD: drs. E.S.M. (Erik) Akerboom
  • Plv. directeur-generaal AIVD: drs. S. (Simone) Smit

Centrale Staf

De centrale staf levert advies en ondersteuning aan het management en de organisatie op het gebied van politiek-bestuurlijke aangelegenheden, integrale beveiliging, juridische zaken, communicatie en control.

Directie Inlichtingen

De directie Inlichtingen verricht onderzoek, exploiteert informatie en mobiliseert derden om de democratische rechtsorde en de staatsveiligheid te beschermen, de veiligheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de vorming van het buitenlands beleid van de Nederlandse overheid.

Unit Weerbaarheid

Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), dat deel uitmaakt van de Unit Weerbaarheid, houdt zich bezig met de informatiebeveiliging van cruciale informatie waar de overheid verantwoordelijkheid voor draagt.

Het NBV levert als partner en gids van de overheid een actieve en zichtbare bijdrage aan de nationale veiligheid. Hiervoor beschikt het NBV over unieke competenties op het gebied van informatiebeveiliging.

Andere afdelingen die deel uitmaken van de Unit Weerbaarheid richten zich op:

Unit Veiligheidsonderzoeken

De unit Veiligheidsonderzoeken valt onder dezelfde directie en beschermt de nationale veiligheid door veiligheidsonderzoeken uit te voeren naar personen die een vertrouwensfunctie (willen) vervullen. Ook adviseert de unit ministers bij het aanwijzen van vertrouwensfuncties op hun beleidsterrein.

Directie Operatiën

De directie Operatiën voert operationele activiteiten uit ten behoeve van onderzoeken van de directie Inlichtingen. De Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) valt ook onder de verantwoordelijkheid van de directeur Operatiën.

Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)

In de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit bundelen de AIVD en MIVD mensen en middelen op het gebied van Signals intelligence (Sigint) en cyberactiviteiten. Met het onderscheppen van (tele)communicatie ondersteunt de JSCU teams die onderzoek doen naar bedreigingen voor Nederland en de Nederlandse krijgsmacht.

Specialisten van de JSCU helpen in het kader van de Nationale Cyber Security Strategie ook om het Nederlandse internet veilig te houden.

Directie Data & IV

Onder de directie Data en IV vallen organisatie-onderdelen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van producten en diensten op het gebied van data, informatievoorziening en infrastructuur.

Directie Bedrijfsvoering

De directie Bedrijfsvoering zet zich in voor efficiente interne processen. Onder deze directie vallen de organisatieonderdelen Dienstverlening en HR.