Aandachtsgebieden van de AIVD

Vanuit zijn wettelijke taken heeft de AIVD een aantal onderzoeksgebieden waarop wij onze aandacht vestigen. Deze komen ook in het jaarverslag van de AIVD aan de orde.

Wat is een aandachtsgebied?

Een aandachtsgebied is een specifiek onderzoeksterrein waar wij ons op richten. Deze komen vooral voort uit de zogeheten a-taak, waarmee wij personen en organisaties onderzoeken die een dreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Ook binnen de d-taak, de inlichtingentaak, waarmee wij onderzoek doen naar de ware intenties van andere landen, zijn er aandachtsgebieden aan te wijzen. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 staat alleen niet toe om de aandachtsgebieden en landen die daaruit voortkomen in de openbaarheid te bespreken.

Terrorisme

Terrorisme en dan vooral het jihadistisch terrorisme blijft voor Nederland een dreiging vormen. Het aantal jihadisten dat uitreist naar strijdgebieden en daar ook weer van terugkeert vormt een risico, maar zeker ook personen die in Nederland radicaliseren of die opgeroepen worden tot het plegen van aanslagen. Daarbij spelen internet en vooral sociale media een belangrijke rol. De nieuwe media dragen ook bij aan radicalisering van jonge moslims.

Lees meer over Terrorisme

(Cyber)spionage en heimelijke politieke beïnvloeding

Diverse buitenlandse inlichtingendiensten en overheden zijn in Nederland heimelijk actief met als doel hun eigen belangen na te streven, oftewel: spionage. Dit vormt een inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit en kan daarnaast op verschillende terreinen botsen met Nederlandse belangen.

De opkomst van internet is een zogeheten game changer voor spionerende landen. Het is relatief goedkoop, snel in te zetten en vormt minder risico. Cyberdreiging in de vorm van spionage is een van de grootste bedreigingen van de Nederlandse economie.

Een bijzondere vorm van spionage beschouwen wij heimelijke politieke beïnvloeding. Hierbij worden mensen benaderd door de overheid van een ander land om bepaalde besluiten die voor dat land van belang zijn op heimelijke wijze te beïnvloeden.

Lees meer over:

Extremisme

Politiek gewelddadig extremisme (links-, rechts- en dierenrechten-extremisme) kan een dreiging vormen voor de democratische rechtsorde, omdat extremisten methodes hanteren die vaak ondemocratisch zijn, zoals het intimideren en onder druk zetten van personen. Hiermee kunnen zij afbreuk doen aan het functioneren van de democratische rechtorde. Wij onderzoeken extremistische groeperingen en individuele extremisten.

Lees meer over Extremisme

Radicale islam

Binnen de islam zijn er stromingen die, ondanks dat ze vaak niet direct gewelddadig zijn, wel radicaal genoemd kunnen worden. Het salafisme is daarvan de bekendste.

Het gaat ons hier niet om de geloofsleer van de islam op zichzelf, maar om de manier waarop bepaalde aanjagers onderdelen van dit geloof opleggen aan anderen. Vooral wanneer een ander daarbij beperkt wordt in het maken van individuele keuzes, is dat te typeren als antidemocratisch. Dat gaat in tegen de grondwettelijke principes van ons land.

Lees meer over de radicale islam.

Verspreiding van massavernietigingswapens

De AIVD en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) werken samen in de strijd tegen de verdere verspreiding (proliferatie) van massavernietigingswapens. De AIVD en de MIVD richten zich daarbij vooral op de zogeheten landen van zorg. Dat zijn landen als Noord-Korea en Pakistan die ervan worden verdacht:

  • in strijd met internationale verplichtingen massavernietigingswapens of overbrengingsmiddelen (zoals raketten) te ontwikkelen;
  • doelen na te streven die een bedreiging kunnen vormen voor de internationale rechtsorde en veiligheid en de belangen van Nederland en zijn bondgenoten.

Lees meer over Massavernietigingswapens

Of ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.