Marloes Kanselaar directeur Bedrijfsontwikkeling AIVD

Marloes Kanselaar wordt met ingang van 1 september 2023 directeur Bedrijfsontwikkeling bij de AIVD.

Beeld: ©AIVD

M. (Marloes) Kanselaar is in januari 2021 begonnen bij de AIVD als unithoofd Dienstencentrum. In deze functie was zij onder andere verantwoordelijk voor Inkoop & Financiën, HR en het Facilitair Bedrijf, waar onder meer de groei van de organisatie en het creëren van een robuuste, toekomstbestendige bedrijfsvoering belangrijke vraagstukken zijn. Hiervoor vervulde zij diverse functies op het terrein van de bedrijfsvoering bij Rechtbank Noord-Holland.

Marloes Kanselaar:

“Ik zie de vorming van de directie Bedrijfsvoering als een belangrijke stap om de dienstbrede integraliteit binnen de AIVD te realiseren. Ik wil graag vanuit deze positie een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de organisatie.”

Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD:

“Ik heet Marloes namens het MT welkom. Als MT zijn we blij Marloes aan boord te hebben als directeur Bedrijfsontwikkeling. Ze heeft veel ervaring op het gebied van bedrijfsvoering & organisatieontwikkeling binnen en buiten de dienst. Dat geeft ons het volste vertrouwen dat ze de doorontwikkeling van de nieuwe directie, en de grote opgaven die er zijn, met verve en elan zal oppakken. Ik wens haar in haar nieuwe functie veel succes.”

Marloes behaalde haar diploma Facility Management aan de Hogeschool Inholland in Diemen en voltooide de opleiding Executive Change Management aan het SIOO in Utrecht.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de AIVD.