AIVD bijgedragen aan trendanalyse nationale veiligheid

De AIVD is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de 'Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024: Stapeling van dreigingen in tijden van onzekerheid'.

Het rapport beschrijft hoe we ons binnen het Koninkrijk het beste kunnen beschermen tegen dreigingen die de nationale veiligheid kunnen raken. Daarbij wordt zowel naar moedwillige (security) als niet-moedwillige (safety) dreigingen gekeken – en naar de samenhang tussen de dreigingen.

Beeld: ©NCSC

Deze trendanalyse is een update van de Rijksbrede Risicoanalyse van het Algemeen Analisten Netwerk (ANV) uit 2022, die de basis vormde voor de Veiligheidsstrategie van het Koninkrijk der Nederlanden uit 2023. 

De AIVD maakt deel uit van de ANV en heeft in die hoedanigheid bijgedragen aan de analyse, samen met partners in de kerngroep: de MIVD, Instituut Clingendael, TNO, SEO Economisch Onderzoek, WODC en RIVM. De trendanalyse is geschreven in opdracht van de NCTV.