AIVD-jaarverslag 2021

Internationale ontwikkelingen waren in 2021 steeds lastiger te voorspellen en te beheersen. Binnen Nederland hielden veel dreigingen verband met verdeeldheid en verharding in de samenleving; het zijn ontwikkelingen die tot zorg stemmen. Dat staat in het jaarverslag over 2021 van de AIVD.

Aan de ene kant kunnen radicale gedachten uitgroeien tot extremistische voornemens en - uiteindelijk - tot het daadwerkelijk inzetten van geweld. Aan de andere kant bestaat het gevaar dat het geloof in de democratische rechtsorde langzaam wordt ondermijnd en mensen zich geleidelijk, maar steeds meer, afkeren van de maatschappij.

De huidige oorlog in Oekraïne plaatst bestaande dreigingen in een scherper daglicht. 

AIVD-jaarverslag 2021 lezen

Lees dit jaarverslag online of download het jaarverslag hierboven als toegankelijk PDF-bestand.