Kamerstuk van een algemeen overleg over de actuele situatie in Syrië

Op 16 januarie hebben de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een overleg gevoerd met Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de actuele situatie in Syrië en de aanpak daarvan.