Antwoord Kamervragen inzake extra maatregelen terrorisme en n.a.v. debat Parijs 14 januari

Antwoord op vragen van de leden Roemer, Van Haersma Buma, Wilders, Pechtold, Slob, Van Ojik en Van der Staaij naar aanleiding van uitspraken tijdens het debat op 14 januari 2015 over de aanslagen in Parijs.

Recente aanslagen en andere voorbeelden van jihadistisch extremisme in Brussel, Parijs en Verviers, hebben geleid tot onrust in Nederland. Begrijpelijkerwijs hebben de fractievoorzitters vragen over de jihadistische dreiging, die in Parijs zo manifest werd, en over de wijze waarop de regering deze bestrijdt. Het Kabinet herkent én onderschrijft het breed gedeelde gevoel van verantwoordelijkheid en urgentie om steeds weer te bezien of we alles doen wat redelijkerwijs kan, om de veiligheid van Nederland te behouden.