Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2017 biedt inzicht in de belangen, dreigingen en weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity.

Het CSBN richt zich primair op Nederland over de periode mei 2016 tot en met april 2017. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gepubliceerd en komt tot stand in samenwerking met publieke en private partners, waaronder de AIVD.